شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
وااااااااي...................يعني واقعيت داره.....؟؟؟؟؟؟؟؟؟
درب کنسرو بازکن برقی
**رز سياه**
رتبه 0
0 برگزیده
93 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
**رز سياه** عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top