سفارش تبلیغ
صبا ویژن

رز سیاه

صفحه خانگی پارسی یار درباره

مسلمان

    نظر

واعظی پرسید از فرزند خویش . هیچ میدانی مسلمانی به چیست؟

صدق و بی آزاری و خدمت به خلق . هم عبادت هم کلید زندگیست.

گفت زین معیار اندر شهر ما یک مسلمان هست انهم ارمنیستاول و آخر